Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Hakan ÖZTÜRK

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İletişim

hakanozturk@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 70 37

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Demir, A; Caglar, N; Ozturk, H; - Parameters affecting diagonal cracking behavior of reinforced concrete deep beams - ENGINEERING STRUCTURES - Vol.184 - pp.217 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2019.01.090 - English - Article - 2019 - WOS:000460709600017
2 Ozturk, H; Caglar, N; Demir, A; - Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams - EARTHQUAKES AND STRUCTURES - Vol.17 - pp.501 - ISSN : 2092-7614 - DOI : 10.12989/eas.2019.17.5.501 - English - Article - 2019 - WOS:000497954100006
3 Edip, K; Sheshov, V; Bojadjieva, J; Demir, A; Ozturk, H; - DEVELOPMENT OF INFINITE ELEMENTS FOR SIMULATION OF UNBOUNDED MEDIA - GRADEVNSKI MATERIJIALI I KONSTRUKCIJE-BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES - Vol.61 - pp.3 - ISSN : 2217-8139 - DOI : 10.5937/GRMK1803003E - English - Article - 2018 - WOS:000447743900001
4 Demir, A; Caglar, N; Ozturk, H; Sumer, Y; - Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T-Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement - ENGINEERING STRUCTURES - Vol.120 - pp.158 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2016.04.029 - English - Article - 2016 - WOS:000378365900014
5 Caglar, N; Demir, A; Ozturk, H; Akkaya, A; - A new approach to determine the moment-curvature relationship of circular reinforced concrete columns - COMPUTERS AND CONCRETE - Vol.15 - pp.321 - ISSN : 1598-8198 - DOI : 10.12989/cac.2015.15.3.321 - English - Article - 2015 - WOS:000353194300001
6 Caglar, N; Demir, A; Ozturk, H; Akkaya, A; - A simple formulation for effective flexural stiffness of circular reinforced concrete columns - ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Vol.38 - pp.79 - ISSN : 0952-1976 - DOI : 10.1016/j.engappai.2014.10.011 - English - Article - 2015 - WOS:000348748200008
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Kemal EDIP, Vlatko SHESHOV, Julijana BOJADJIEVA, Aydin DEMIR, Hakan OZTURK - Development of infinite elements for simulation of unbounded media - Building Materials and Structures - Vol.61(3) - pp.3-13 - ISSN : 2217-8139 - 2018
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Aydin DEMIR, Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Yusuf SUMER - Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T-Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement - Engineering Structures - Vol. 120 - pp. 158-165 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2016.04.029 - 2016
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Demir, A., Ozturk, H., Edip, K., Stojmanovska, M., Bogdanovic, A. - Effect of viscosity parameter on the numerical simulation of reinforced concrete deep beam behavior - The Online Journal of Science and Technology - Vol.8(3) - pp.50-56 - ISSN : 2146-7390 - 2018
2 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - DETERMINING MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIP OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS - The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM) - Vol.1-1 - pp.52-58 - ISSN : 2602-3199 - 2017
3 Demir, A., Ozturk, H., Bogdanovic, A., Stojmanovska, M., Edip, K. - Sensitivity of dilation angle in numerical simulation of reinforced concrete deep beams - Scientific Journal of Civil Engineering (SJCE) - Vol.6(1) - pp.33-37 - ISSN : 1857 - 839X - 2017
4 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls - World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering - Vol.11-(9) - pp.1182-1189 - ISSN : 1307-6892 - 2017
5 Aydin Demir, Hakan Ozturk, Gokhan Dok - 3D Numerical Modeling of RC Deep Beam Behavior by Nonlinear Finite Element Analysis - DISASTER SCIENCE AND ENGINEERING - Vol.2(1) - pp.13-18 - ISSN : 2149-7249 - 2016
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Hakan Öztürk Naci Çağlar Aydın Demir - Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams - Earthquakes and Structures - Vol.17(5) - pp.501 - DOI : 10.12989/eas.2019.17.5.501 - 2019
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydin Demir, Naci Çağlar - Effect of Effective Bending Rigidity in Pushover Analysis Considering Different Code Approaches - 2018
2 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir - Yüksek Yapı Dinamik Karakteristiklerinin Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi - 2018
3 Erva Tekinsav, Pınar Çanak, Gökhan Dok, Hakan Öztürk - Betonarme Kirişlerin Etkin Eğilme Rijitliği Analizi ve Yönetmeliklerle Karşılaştırması - 2018
4 Aydın Demir, Hakan Öztürk, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Aleksandra Bogdanovic - Effect of Viscosity Parameter on the Numerical Simulation of Reinforced Concrete Deep Beam Behavior - 2017
5 Cemal YILMAZ, Aydin DEMIR, Gokhan DOK, Hakan OZTURK, Naci ÇAĞLAR - STRENGTHENING AN EXISTING BENDING FRAME FOR STATIC TESTS OF HIGH LOAD CAPACITY - 2017
6 Hakan Ozturk, Aydin Demir, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Julijana Bojadjieva - Experimental and Analytical Study to Investigate Effect of Tension Reinforcement on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams - 2017
7 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls - 2017
8 Hakan Öztürk, Aydın. Demir, Gökhan. Dok, Hüseyin Güç - BETONARME KOLONLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİKLERİ ÜZERİNE YÖNETMELİKLERİN YAKLAŞIMLARI - 2017
9 Aydın Demir, Gökhan Dok, Hakan Öztürk, - EVALUATION OF THE EMPIRICAL YIELD CURVATURE EQUATION DEFINED IN TECB-2016 FOR RECTANGULAR SHEAR WALLS - 2017
10 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydin Demir - DETERMINING MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIP of REINFORCED CONCRETE COLUMNS - 2017
11 Aydın Demir, G. Dok, Hakan. Öztürk - BETONARME KOLONLARIN AKMA EĞRİLİKLERİNİN TESPİTİ İÇİN TBDY-2016’DA VERİLEN AMPİRİK BAĞINTILARIN İNCELENMESİ - 2017
12 Hakan Öztürk, Aydin Demir, Gökhan Dok - DETERMINING EFFECTIVE FLEXURAL STIFFNESS OF REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS AND COMPARISON - 2017
13 Aydin Demir; Hakan Ozturk; Gokhan Dok - A 3D numerical modelling of an RC deep beam by using nonlinear finite element analysis - 2016
14 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir, Naci Çağlar - Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Farklı Zemin Sınıflarında Performans Değerlendirilmesi - 2016
15 H. Ozturk, A. Demir, N. Caglar - Effect of support conditions on behavior of reinforced concrete short beams - 2016
16 H. Öztürk, A. Demir, N. Çağlar - Mesnet şartlarının betonarme kısa kirişlerin davranışına etkisinin deneysel ve analitik olarak incelenmesi - 2016
17 N. Çağlar; M. Aktaş; A. Demir; H. Öztürk; G. Dok - TDY 2007’de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma - 2015
18 M. Aktaş; N. Çağlar; A. Demir; H. Öztürk; G. Dok - Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi - 2015
19 Muharrem Aktaş; Naci Çağlar; Aydin Demir; Hakan Öztürk; Gökhan Dok - Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi - 2015
20 GÖKHAN DOK; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2015
21 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2015
22 NACİ ÇAĞLAR; MUHARREM AKTAŞ; AYDIN DEMİR; HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; - TDY 2007’de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma - 2015
23 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; NACİ ÇAĞLAR; - Merkezi Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Davranışının Doğrusal Olmayan Analizle İncelenmesi     - 2015
24 NACİ ÇAĞLAR; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; ABDULHALİM AKKAYA; - TDY2007’ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi - 2014
25 NACİ ÇAĞLAR; ABDULHALİM AKKAYA; AYDIN DEMİR; HAKAN ÖZTÜRK; - FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME  KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ - 2014
26 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; - Betonarme Düzlem Bir Çerçevenin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2014
27 HAKAN ÖZTÜRK; - Betonarme Düzlem Çerçeve Elemanlarında Hareketli Yük Düzenine Göre Oluşan Kesit Tesirlerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi - 2014
28 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Aydin DEMIR, Abdulhalim AKKAYA ve Murat PALA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi - June 7-9 - 2013
29 Naci CAGLAR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK, Aydın DEMİR ve Abdulhalim AKKAYA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi - June 25-27 - 2013
30 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Muzaffer ELMAS, Aydin DEMIR ve Abdulhalim AKKAYA - TDY-1998 ÖNCESİ TASARLANMIŞ BETONARME BİNALARDAKİ PERDE ORANININ YAPI PERFORMANSINA ETKİSİ - December 13-15 - 2012
31 Naci CAGLAR, Abdulhalim AKKAYA, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Aydin DEMIR - YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN BETONARME YAPILARIN DAVRANIŞINA FARKLI ZEMİNLERİN ETKİSİ - December 13-15 - 2012
32 Naci CAGLAR, Aydin DEMIR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Abdulhalim AKKAYA - BETONARME KESİTLERDEKİ MOMENT-EĞRİLİK İLİŞKİSİ İÇİN BASİT BİR FORMÜLASYON - December 13-15 - 2012
33 Naci ÇAĞLAR, Abdulhalim AKKAYA, Murat PALA, Hakan ÖZTÜRK - YUMUŞAK ZEMİNLERDE YAPILAN BETONARME BİNALARIN DAVRANIŞINA YUMUŞAK KAT ETKİSİ - October 11-13 - 2012
34 Murat Pala, Naci Çağlar, Zehra Şule Garip, Cihan Bayram, Hakan Öztürk - A new formulation for the fundamental period of reinforced concrete planar shear walls - 2011
35 Kamuran ARI, Mehmet Aslan, Hakan ÖZTÜRK, Recep MOR - Calcium-Aluminate Cement As A Refractory Material - 2006
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 OLABİ MUHAMMED NADİR,ÇAĞLAR NACİ,ARSLAN MEHMET EMİN,ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN - Güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan betonarme perdelerin davranışının incelenmesi - 2019
2 HAKAN ÖZTÜRK; - Endüstriyel Atıkların ve Doğal Rezervlerin Çimento Katkı Malzemesi Olarak Sürdürülebilirliğinin Araştırılması - 2012
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Aydın Demir, Naci Çağlar, Hakan Öztürk - Betonarme Yüksek Kirişlerin Kesme Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi - 2018
2 MEHMET HAŞİM KISA; HAKAN ÖZTÜRK; NACİ ÇAĞLAR; AYDIN DEMİR - Betonarme Manto ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışlarının Deneysel Olarak İrdelenmesi” - 2015
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Mühendislik Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Vol.44940 - DOI : 2 - 119M728 - 2019
2 Mühendislik Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Vol.60000 - DOI : 1 - 117M854 - 2018
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü - Vol.40000 - DOI : 2 - 2017 - 2017
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Türkiye İkincisi - DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) - 2017