Loading

Doç.Dr.

Hakan ÖZTÜRK

Faculty of Engineering

Civil Engineering

Contact

hakanozturk@sakarya.edu.tr

7-BİLDİRİLER :
1 ORMAN SUBAŞI ROJDA, SUBAŞI İLKER, ÇAĞLAR NACİ, DOK GÖKHAN, ÖZTÜRK HAKAN - Korozyon Etkisine Maruz Kalmış Betonarme Kirişlerin Doğrusal Olmayan Analizi - Vol.5 - pp.141 - DOI : 10.33793/acperpro.05.02.4025 - İngilizce - 2022
2 ALASAF ESRA, ÖZTÜRK HAKAN - Sismik İzolatörlü Yapıların Tasarımına Etki Eden Faktörleri İncelenmesi - İngilizce - 2022
3 ÖZTÜRK HAKAN, ÖZDEMİR GÖKHAN - Farklı ölçeklendirme yöntemlerinin sismik izolatör davranışına etkisi - Vol.5 - pp.485 - DOI : 10.33793/acperpro.05.03.9644 - Türkçe - 2022
4 ÖZTÜRK HAKAN, DOK GÖKHAN, ÇAĞLAR NACİ, ARSLAN MEHMET EMİN, BİÇİCİ ERKAN, Sezen Halil, DEMİRTAŞ GAMZE, Olabi Muhammed Nadir - Güncel Deprem Yönetmelikleri Gereksinimlerini Sağlamayan Betonarme Kolonların Davranışının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi - pp.102 - Türkçe - 2022
5 ÖZTÜRK HAKAN, ÖZDEMİR GÖKHAN - Yumuşak kat düzensizliğinin sismik izolatörlü yapı davranışına etkisi - Vol.5 - pp.289 - ISSN : 2667-5862 - DOI : 10.33793/acperpro.05.02.8069 - Türkçe - 2022
6 OLABİ MUHAMMED NADİR,ÇAĞLAR NACİ,ARSLAN MEHMET EMİN,ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN - Güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan betonarme perdelerin davranışının incelenmesi - pp.97 - Türkçe - 2019
7 ÖZTÜRK HAKAN,DOK GÖKHAN,DEMİR AYDIN - Yüksek Yapı Dinamik Karakteristiklerinin Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi - pp.776 - İngilizce - 2018
8 DOK GÖKHAN,ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,ÇAĞLAR NACİ - Effect of Effective Bending Rigidity in Pushover Analysis Considering Different Code Approaches - pp.749 - İngilizce - 2018
9 DEMİR AYDIN,ÇAĞLAR NACİ,ÖZTÜRK HAKAN - Betonarme Yüksek Kirişlerin Kesme Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi - pp.217 - Türkçe - 2018
10 Tekinsav Erva,Çanak Pınar,DOK GÖKHAN,ÖZTÜRK HAKAN - Betonarme Kirişlerin Etkin Eğilme Rijitliği Analizi ve Yönetmeliklerle Karşılaştırması - Türkçe - 2018
11 DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN,ÖZTÜRK HAKAN - Betonarme kolonların akma eğriliklerinin tespiti için TBDY-2016’da verilen ampirik bağıntıların incelenmesi - İngilizce - 2017
12 DEMİR AYDIN, ÖZTÜRK HAKAN, Edip Kemal, Stojmanovska Marta, Bogdanovic Aleksandra - Effect of Viscosity Parameter on the Numerical Simulation of Reinforced Concrete Deep Beam Behavior - pp.268 - ISSN : 2146-7382 - İngilizce - 2017
13 YILMAZ CEMAL,DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN,ÖZTÜRK HAKAN,ÇAĞLAR NACİ - Yüksek Yük Kapasiteli Statik Deneyler İçin Mevcut Bir Eğilme Çerçevesinin Güçlendirilmesi - pp.612 - İngilizce - 2017
14 DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN,ÖZTÜRK HAKAN - Dikdörtgen Kesitli Perdelerin Akma Eğriliklerinin Tespiti icin TBDY 2016'da Verilen Ampirik Bagıntının İncelenmesi - pp.482 - İngilizce - 2017
15 ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN - Betonarme Perdelerin Etkin Egilme Rijitliklerinin Belirlenmesi ve Yonetmeliklerle Karsilastirilmasi - pp.474 - İngilizce - 2017
16 ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,Edip Kemal,Stojmanovska Marta,Bojadjieva Julijana - Experimental and Analytical Study to Investigate the Effect of Tension Reinforcement on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams - İngilizce - 2017
17 DOK GÖKHAN,ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Columns - İngilizce - 2017
18 ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN,Güç Hüseyin - Betonarme kolonların etkin kesit rijitlikleri üzerine yönetmeliklerin yaklaşımları - Türkçe - 2017
19 DOK GÖKHAN, ÖZTÜRK HAKAN, DEMİR AYDIN - Determining moment-curvature relationship of reinforced concrete rectangular shear walls - İngilizce - 2017
20 ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,ÇAĞLAR NACİ - Mesnet Sartlarının Betonarme Kısa Kirislerin Davranısına Etkisinin Deneysel ve Analitik Olarak Incelenmesi - pp.1548 - ISSN : 2148-7464 - Türkçe - 2016
21 ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,ÇAĞLAR NACİ - Effect of Support Conditions on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams - pp.1 - İngilizce - 2016
22 ÖZTÜRK HAKAN,DOK GÖKHAN,DEMİR AYDIN,ÇAĞLAR NACİ - Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Farklı Zemin Sınıflarında Performans Degerlendirilmesi - Türkçe - 2016
23 DEMİR AYDIN,ÖZTÜRK HAKAN,DOK GÖKHAN - A 3D numerical modelling of an RC deep beam by using nonlinear finite element analysis - İngilizce - 2016
24 Twizere Moussa,ÇAĞLAR NACİ,ÖZTÜRK HAKAN - Nonlinear analyzing of RC frame buildings subjected to earthquake - pp.1871 - ISSN : 2148-7464 - İngilizce - 2016
25 DEMİR AYDIN,ÖZTÜRK HAKAN,ÇAĞLAR NACİ,KISA MEHMET HAŞİM - Betonarme Manto ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışlarının Deneysel Olarak İrdelenmesi - pp.33 - Türkçe - 2015
26 ÖZTÜRK HAKAN,DOK GÖKHAN,DEMİR AYDIN,ÇAĞLAR NACİ - Merkezi Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Davranışının Doğrusal Olmayan Analizle İncelenmesi - pp.128 - Türkçe - 2015
27 ÇAĞLAR NACİ,AKTAŞ MUHARREM,DEMİR AYDIN,ÖZTÜRK HAKAN,DOK GÖKHAN - TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma - pp.2430 - Türkçe - 2015
28 AKTAŞ MUHARREM,ÇAĞLAR NACİ,DEMİR AYDIN,ÖZTÜRK HAKAN,DOK GÖKHAN - Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi - pp.2443 - Türkçe - 2015
29 ÖZTÜRK HAKAN,DOK GÖKHAN,DEMİR AYDIN - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği - pp.1697 - Türkçe - 2015
30 DOK GÖKHAN, ÖZTÜRK HAKAN, DEMİR AYDIN - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği - pp.1697 - Türkçe - 2015
31 ÇAĞLAR NACİ,AKKAYA ABDULHALİM,DEMİR AYDIN,ÖZTÜRK HAKAN - Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonların Davranışlarının İncelenmesi - pp.2095 - ISSN : 2148-7464 - Türkçe - 2014
32 ÇAĞLAR NACİ,ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,AKKAYA ABDULHALİM - TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi - pp.2086 - ISSN : 2148-7464 - Türkçe - 2014
33 ÖZTÜRK HAKAN,DOK GÖKHAN - Betonarme Düzlem Bir Çerçevenin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği - pp.79 - ISSN : 2146-7382 - Türkçe - 2014
34 DİRİKGİL TAMER,ÖZTÜRK HAKAN - Betonarme Düzlem Çerçeve Elemanlarında Hareketli Yük Düzenine Göre Oluşan Kesit Tesirlerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi - pp.88 - ISSN : 2146-7382 - Türkçe - 2014
35 ÇAĞLAR NACİ, ELMAS MUZAFFER, ÖZTÜRK HAKAN, DEMİR AYDIN, AKKAYA ABDULHALİM - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi - pp.299 - ISSN : 2146-7382 - Türkçe - 2013
36 ÇAĞLAR NACİ, ÖZTÜRK HAKAN, DEMİR AYDIN, AKKAYA ABDULHALİM, PALA MURAT - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi - pp.1018 - ISSN : 2148-7464 - Türkçe - 2013
37 ÇAĞLAR NACİ,DEMİR AYDIN,ELMAS MUZAFFER,ÖZTÜRK HAKAN,AKKAYA ABDULHALİM - Betonarme Kesitlerde Moment Eğrilik ilişkisi için Basit Bir Formülasyon - pp.211 - ISSN : 2146-7382 - Türkçe - 2012
38 ÇAĞLAR NACİ,AKKAYA ABDULHALİM,ELMAS MUZAFFER,ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN - Yumuşak Kat Düzensizliği Bulunan Betonarme Yapıların Davranışına Farklı Zeminlerin Etkisi - pp.1375 - ISSN : 2146-7382 - Türkçe - 2012
39 ÇAĞLAR NACİ,ÖZTÜRK HAKAN,ELMAS MUZAFFER,DEMİR AYDIN,AKKAYA ABDULHALİM - TDY 1998 Öncesi Tasarlanmış Betonarme Binalardaki Perde Oranının Yapı Performansına Etkisi - pp.1194 - ISSN : 2146-7382 - Türkçe - 2012
40 ÇAĞLAR NACİ,AKKAYA ABDULHALİM,PALA MURAT,ÖZTÜRK HAKAN - Yumuşak Zeminlerde Yapılan Betonarme Binaların Davranışına Yumuşak Kat Etkisi - pp.156 - Türkçe - 2012
41 PALA MURAT,ÇAĞLAR NACİ,GARİP ZEHRA ŞULE,Bayram Cihan,ÖZTÜRK HAKAN - A New Formulation For The Fundamental Period Of Reinforced Concrete Planar Shear Walls - pp.1 - İngilizce - 2011
1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Demir, A; Celebi, E; Ozturk, H; Ozcan, Z; Ozocak, A; Bol, E; Sert, S; Sahin, FZ; Arslan, E; Yaman, ZD; Utkucu, M; Mert, N; - Destructive impact of successive high magnitude earthquakes occurred in Türkiye's Kahramanmaraş on February 6, 2023 - BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING - ISSN : 1570-761X - DOI : 10.1007/s10518-024-01865-5 - JAN 18 - English - Article - 2024 - WOS:001143764800001
2 Kahya, V; Genç, AF; Sunca, F; Roudane, B; Altunisik, AC; Yilmaz, S; Günaydin, M; Dok, G; Kirtel, O; Demir, A; Aykanat, B; Arslan, ME; Saribiyik, A; Aydin, F; Aslan, B; Sezdirmez, T; Tatar, T; Emiroglu, M; Atmaca, B; Adanur, S; Atmaca, EE; Güles, O; Demirkaya, E; Öztürk, H; Akgül, T; - Evaluation of earthquake-related damages on masonry structures due to the 6 February 2023 Kahramanmaras,-Türkiye earthquakes: A case study for Hatay Governorship Building - ENGINEERING FAILURE ANALYSIS - Vol.156 - ISSN : 1350-6307 - DOI : 10.1016/j.engfailanal.2023.107855 - FEB - English - Article - 2024 - WOS:001139449100001
3 Karalar, Memduh; Ozturk, Hakan; Ozkilic, Yasin Onuralp; - Experimental and numerical investigation on flexural response of reinforced rubberized concrete beams using waste tire rubber - STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES - Vol.48 - pp.43 - ISSN : 1229-9367 - DOI : 10.12989/scs.2023.48.1.043 - JUL 10 - English - Article - 2023 - WOS:001040855400004
4 Cecen, F; Aktas, B; Ozturk, H; Navdar, MB; Ozturk, IS; - Behaviour of new LCR and ordinary prestressed concrete railway sleepers under repeated impact loads - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.319 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2021.126151 - FEB 14 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000736979300001
5 Cecen, F; Aktas, B; Ozturk, H; Ozturk, IS; Navdar, MB; - Comparison of new LCR and ordinary prestressed concrete railway sleepers with LUR tests - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.321 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2022.126414 - FEB 28 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000750959000002
6 Cecen, F; Aktas, B; Ozturk, H; Ozturk, IS; Navdar, MB; - Comparative modal analysis of B70 and LCR-6 type railway sleepers after repeated impact loads - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.336 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2022.127563 - JUN 20 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000796595400001
7 Olabi, MN; Caglar, N; Arslan, ME; Ozturk, H; Demir, A; Dok, G; Aykanat, B; - Response of nonconforming RC shear walls with smooth bars under quasi-static cyclic loading - BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING - ISSN : 1570-761X - DOI : 10.1007/s10518-022-01451-7 - - English - Article - 2022 - WOS:000818631000001
8 Demir, A; Caglar, N; Ozturk, H; - Parameters affecting diagonal cracking behavior of reinforced concrete deep beams - ENGINEERING STRUCTURES - Vol.184 - pp.217 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2019.01.090 - English - Article - 2019 - WOS:000460709600017
9 Demir, A; Caglar, N; Ozturk, H; Sumer, Y; - Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T-Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement - ENGINEERING STRUCTURES - Vol.120 - pp.158 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2016.04.029 - English - Article - 2016 - WOS:000378365900014
10 Caglar, N; Demir, A; Ozturk, H; Akkaya, A; - A simple formulation for effective flexural stiffness of circular reinforced concrete columns - ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Vol.38 - pp.79 - ISSN : 0952-1976 - DOI : 10.1016/j.engappai.2014.10.011 - English - Article - 2015 - WOS:000348748200008
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Atmaca, B; Atmaca, EE; Roudane, B; Güles, O; Demirkaya, E; Aykanat, B; Altunisik, AC; Günaydin, M; Arslan, ME; Kahya, V; Tatar, T; Aslan, B; Sezdirmez, T; Sunca, F; Okur, FY; Adanur, S; Saribiyik, A; Aydin, F; Genç, AF; Kirtel, O; Demir, A; Öztürk, H; Dok, G; Emiroglu, M; Akgül, T; - Field Observations and Numerical Investigations on Seismic Damage Assessment of RC and Masonry Minarets During the February 6th, 2023, Kahramanmaraş (Mw 7.7 Pazarcık and Mw 7.6 Elbistan) Earthquakes in Türkiye - INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE - ISSN : 1558-3058 - DOI : 10.1080/15583058.2024.2337651 - APR 6 - English - Article - 2024 - WOS:001196823500001
2 Akduman, S; Karalar, M; Mert, N; Oeztuerk, H; - Investigation of the Post-Fire Behavior of Different End-Plated Beam-Column Connections - BUILDINGS - Vol.14 - DOI : 10.3390/buildings14041013 - APR - English - Article - 2024 - WOS:001210297400001
3 Öztürk, H; Çavdar, E; Özdemir, G; - Effectiveness of seismic isolation in a reinforced concrete structure with soft story - STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS - Vol.87 - pp.405 - ISSN : 1225-4568 - DOI : 10.12989/sem.2023.87.5.405 - SEP 10 - English - Article - 2023 - WOS:001085206000001
4 Altunisik, AC; Arslan, ME; Kahya, V; Aslan, B; Sezdirmez, T; Dok, G; Kirtel, O; Öztürk, H; Sunca, F; Baltaci, A; Emiroglu, M; Günaydin, M; Adanur, S; Atmaca, B; Akgül, T; Demir, A; Tatar, T; Aykanat, B; Haciefendioglu, K; Saribiyik, A; Yurdakul, M; Akbulut, YE; Okur, FY; Sen, F; Genç, AF; Basaga, HB; Demirkaya, E; Güles, O; Nas, M; - Field Observations and Damage Evaluation in Reinforced Concrete Buildings After the February 6th, 2023, Kahramanmaras-Turkiye Earthquakes - JOURNAL OF EARTHQUAKE AND TSUNAMI - ISSN : 1793-4311 - DOI : 10.1142/S1793431123500240 - English - Article - 2023 - WOS:001090656300001
5 Aktas, B; Cecen, F; Ozturk, H; Navdar, MB; Ozturk, IS; - Comparison of prestressed concrete railway sleepers and new LCR concrete sleepers with experimental modal analysis - ENGINEERING FAILURE ANALYSIS - Vol.131 - ISSN : 1350-6307 - DOI : 10.1016/j.engfailanal.2021.105821 - JAN 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000719318200003
6 Ozturk, Hakan; - Effects of Lead Core Heating on the Response of Isolated-Base and Fixed-Base Regular and Irregular Reinforced Concrete Structures - BUILDINGS - Vol.12 - DOI : 10.3390/buildings12081087 - English - Article - 2022 - WOS:000845088700001
7 Karalar, Memduh; Cavuslu, Murat; Ozturk, Hakan; Mert, Necati; Ahmad, Mahmood; Sabri, Mohanad Muayad Sabri; - Assessing the 3D structural behavior of RC library buildings with/without non-structural elements considering shake table tests and 3D numerical analyses - FRONTIERS IN MATERIALS - Vol.9 - ISSN : 2296-8016 - DOI : 10.3389/fmats.2022.1066129 - English - Article - 2022 - WOS:000900392300001
1.1 C-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q3 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Ozturk, H; Caglar, N; Demir, A; - Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams - EARTHQUAKES AND STRUCTURES - Vol.17 - pp.501 - ISSN : 2092-7614 - DOI : 10.12989/eas.2019.17.5.501 - English - Article - 2019 - WOS:000497954100006
2 Caglar, N; Demir, A; Ozturk, H; Akkaya, A; - A new approach to determine the moment-curvature relationship of circular reinforced concrete columns - COMPUTERS AND CONCRETE - Vol.15 - pp.321 - ISSN : 1598-8198 - DOI : 10.12989/cac.2015.15.3.321 - English - Article - 2015 - WOS:000353194300001
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Kemal EDIP, Vlatko SHESHOV, Julijana BOJADJIEVA, Aydin DEMIR, Hakan OZTURK - Development of infinite elements for simulation of unbounded media - Building Materials and Structures - Vol.61(3) - pp.3-13 - ISSN : 2217-8139 - 2018
2 Edip, K; Sheshov, V; Bojadjieva, J; Demir, A; Ozturk, H; - DEVELOPMENT OF INFINITE ELEMENTS FOR SIMULATION OF UNBOUNDED MEDIA - GRADEVNSKI MATERIJIALI I KONSTRUKCIJE-BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES - Vol.61 - pp.3 - ISSN : 2217-8139 - DOI : 10.5937/GRMK1803003E - English - Article - 2018 - WOS:000447743900001
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Onturk, K., Utkucu, M., Akgül, T., Şen, F., Adanur, S., Demi̇r, A., Günaydin, M., Toplu, E., Tatar, T., Kahya, V., Öztürk, İ., Navdar, M., Okur, F., Genç, A., Demirkaya, E., Yurdakul, M., Nas, M., Temel, B., Başağa, H., Saribiyik, A., Aykanat, B., Atmaca, B., Arslan, M., Emi̇roğlu, M., Altunişik, A., Sunca, F., Haciefendi̇oğlu, K., Dok, G., Öztürk, H., Vural, İ., Güleş, O., Akbulut, Y., Baltaci, A., Aydin, F. - On the earthquake-related damages of civil engineering structures within the areas impacted by Kahramanmaraş earthquakes - Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics (Online) - pp.98 - DOI : 10.31462/jseam.2023.02098116 - eng - paper - 2023 - TRDizin
2 Çeçen, F., Aktaş, B., Öztürk, H., Öztürk, İ., Navdar, M. - Karbon-Fiber Plaka Donatılı Traverslerin, B70-Tipi Öngerilmeli Beton Traverslerle Karşılaştırmalı İncelenmesi - Demiryolu Mühendisliği - pp.97 - DOI : 10.47072/demiryolu.1028740 - tur - paper - 2022 - TRDizin
3 Çeçen, F., Aktaş, B., Öztürk, H. - Dinamik Demiryolu Kuvvetlerinin Darbe Simülasyonlarıyla İncelenmesi - Demiryolu Mühendisliği - pp.23 - DOI : 10.47072/demiryolu.1096371 - tur - paper - 2022 - TRDizin
4 Aydin DEMIR, Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Yusuf SUMER - Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T-Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement - Engineering Structures - Vol. 120 - pp. 158-165 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2016.04.029 - 2016
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Demir, A., Ozturk, H., Edip, K., Stojmanovska, M., Bogdanovic, A. - Effect of viscosity parameter on the numerical simulation of reinforced concrete deep beam behavior - The Online Journal of Science and Technology - Vol.8(3) - pp.50-56 - ISSN : 2146-7390 - 2018
2 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - DETERMINING MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIP OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS - The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM) - Vol.1-1 - pp.52-58 - ISSN : 2602-3199 - 2017
3 Demir, A., Ozturk, H., Bogdanovic, A., Stojmanovska, M., Edip, K. - Sensitivity of dilation angle in numerical simulation of reinforced concrete deep beams - Scientific Journal of Civil Engineering (SJCE) - Vol.6(1) - pp.33-37 - ISSN : 1857 - 839X - 2017
4 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls - World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering - Vol.11-(9) - pp.1182-1189 - ISSN : 1307-6892 - 2017
5 Aydin Demir, Hakan Ozturk, Gokhan Dok - 3D Numerical Modeling of RC Deep Beam Behavior by Nonlinear Finite Element Analysis - DISASTER SCIENCE AND ENGINEERING - Vol.2(1) - pp.13-18 - ISSN : 2149-7249 - 2016
1.5-DİĞER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Hakan Öztürk Naci Çağlar Aydın Demir - Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams - Earthquakes and Structures - Vol.17(5) - pp.501 - DOI : 10.12989/eas.2019.17.5.501 - 2019
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydin Demir, Naci Çağlar - Effect of Effective Bending Rigidity in Pushover Analysis Considering Different Code Approaches - 2018
2 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir - Yüksek Yapı Dinamik Karakteristiklerinin Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi - 2018
3 Erva Tekinsav, Pınar Çanak, Gökhan Dok, Hakan Öztürk - Betonarme Kirişlerin Etkin Eğilme Rijitliği Analizi ve Yönetmeliklerle Karşılaştırması - 2018
4 Aydın Demir, Hakan Öztürk, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Aleksandra Bogdanovic - Effect of Viscosity Parameter on the Numerical Simulation of Reinforced Concrete Deep Beam Behavior - 2017
5 Cemal YILMAZ, Aydin DEMIR, Gokhan DOK, Hakan OZTURK, Naci ÇAĞLAR - STRENGTHENING AN EXISTING BENDING FRAME FOR STATIC TESTS OF HIGH LOAD CAPACITY - 2017
6 Hakan Ozturk, Aydin Demir, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Julijana Bojadjieva - Experimental and Analytical Study to Investigate Effect of Tension Reinforcement on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams - 2017
7 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls - 2017
8 Hakan Öztürk, Aydın. Demir, Gökhan. Dok, Hüseyin Güç - BETONARME KOLONLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİKLERİ ÜZERİNE YÖNETMELİKLERİN YAKLAŞIMLARI - 2017
9 Aydın Demir, Gökhan Dok, Hakan Öztürk, - EVALUATION OF THE EMPIRICAL YIELD CURVATURE EQUATION DEFINED IN TECB-2016 FOR RECTANGULAR SHEAR WALLS - 2017
10 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydin Demir - DETERMINING MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIP of REINFORCED CONCRETE COLUMNS - 2017
11 Aydın Demir, G. Dok, Hakan. Öztürk - BETONARME KOLONLARIN AKMA EĞRİLİKLERİNİN TESPİTİ İÇİN TBDY-2016’DA VERİLEN AMPİRİK BAĞINTILARIN İNCELENMESİ - 2017
12 Hakan Öztürk, Aydin Demir, Gökhan Dok - DETERMINING EFFECTIVE FLEXURAL STIFFNESS OF REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS AND COMPARISON - 2017
13 Aydin Demir; Hakan Ozturk; Gokhan Dok - A 3D numerical modelling of an RC deep beam by using nonlinear finite element analysis - 2016
14 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir, Naci Çağlar - Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Farklı Zemin Sınıflarında Performans Değerlendirilmesi - 2016
15 H. Ozturk, A. Demir, N. Caglar - Effect of support conditions on behavior of reinforced concrete short beams - 2016
16 H. Öztürk, A. Demir, N. Çağlar - Mesnet şartlarının betonarme kısa kirişlerin davranışına etkisinin deneysel ve analitik olarak incelenmesi - 2016
17 N. Çağlar; M. Aktaş; A. Demir; H. Öztürk; G. Dok - TDY 2007’de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma - 2015
18 M. Aktaş; N. Çağlar; A. Demir; H. Öztürk; G. Dok - Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi - 2015
19 Muharrem Aktaş; Naci Çağlar; Aydin Demir; Hakan Öztürk; Gökhan Dok - Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi - 2015
20 GÖKHAN DOK; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2015
21 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2015
22 NACİ ÇAĞLAR; MUHARREM AKTAŞ; AYDIN DEMİR; HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; - TDY 2007’de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma - 2015
23 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; NACİ ÇAĞLAR; - Merkezi Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Davranışının Doğrusal Olmayan Analizle İncelenmesi     - 2015
24 NACİ ÇAĞLAR; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; ABDULHALİM AKKAYA; - TDY2007’ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi - 2014
25 NACİ ÇAĞLAR; ABDULHALİM AKKAYA; AYDIN DEMİR; HAKAN ÖZTÜRK; - FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME  KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ - 2014
26 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; - Betonarme Düzlem Bir Çerçevenin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2014
27 HAKAN ÖZTÜRK; - Betonarme Düzlem Çerçeve Elemanlarında Hareketli Yük Düzenine Göre Oluşan Kesit Tesirlerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi - 2014
28 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Aydin DEMIR, Abdulhalim AKKAYA ve Murat PALA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi - June 7-9 - 2013
29 Naci CAGLAR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK, Aydın DEMİR ve Abdulhalim AKKAYA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi - June 25-27 - 2013
30 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Muzaffer ELMAS, Aydin DEMIR ve Abdulhalim AKKAYA - TDY-1998 ÖNCESİ TASARLANMIŞ BETONARME BİNALARDAKİ PERDE ORANININ YAPI PERFORMANSINA ETKİSİ - December 13-15 - 2012
31 Naci CAGLAR, Abdulhalim AKKAYA, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Aydin DEMIR - YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN BETONARME YAPILARIN DAVRANIŞINA FARKLI ZEMİNLERİN ETKİSİ - December 13-15 - 2012
32 Naci CAGLAR, Aydin DEMIR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Abdulhalim AKKAYA - BETONARME KESİTLERDEKİ MOMENT-EĞRİLİK İLİŞKİSİ İÇİN BASİT BİR FORMÜLASYON - December 13-15 - 2012
33 Naci ÇAĞLAR, Abdulhalim AKKAYA, Murat PALA, Hakan ÖZTÜRK - YUMUŞAK ZEMİNLERDE YAPILAN BETONARME BİNALARIN DAVRANIŞINA YUMUŞAK KAT ETKİSİ - October 11-13 - 2012
34 Murat Pala, Naci Çağlar, Zehra Şule Garip, Cihan Bayram, Hakan Öztürk - A new formulation for the fundamental period of reinforced concrete planar shear walls - 2011
35 Kamuran ARI, Mehmet Aslan, Hakan ÖZTÜRK, Recep MOR - Calcium-Aluminate Cement As A Refractory Material - 2006
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 OLABİ MUHAMMED NADİR,ÇAĞLAR NACİ,ARSLAN MEHMET EMİN,ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN - Güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan betonarme perdelerin davranışının incelenmesi - 2019
2 HAKAN ÖZTÜRK; - Endüstriyel Atıkların ve Doğal Rezervlerin Çimento Katkı Malzemesi Olarak Sürdürülebilirliğinin Araştırılması - 2012
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Aydın Demir, Naci Çağlar, Hakan Öztürk - Betonarme Yüksek Kirişlerin Kesme Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi - 2018
2 MEHMET HAŞİM KISA; HAKAN ÖZTÜRK; NACİ ÇAĞLAR; AYDIN DEMİR - Betonarme Manto ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışlarının Deneysel Olarak İrdelenmesi” - 2015
2.3 C-TÜBA, TÜBİTAK (1001, 1003, 1004,1005, 1505, 1007, 2244, 3005, 2232, 2236, 3501, 1071, COST), ERA-NET, ULUSLARARASI İKİLİ VE ÇOKLU İŞ BİRLİKLERİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, BOREN, SSB, STB, TENMAK, TAGEM, TÜSEB, DİĞER BAKANLIKLAR TARAFINDAN DESTEKLİ PROJEDE DANIŞMAN/BURSİYER OLMAK :
1 NACİ ÇAĞLAR, MEHMET EMİN ARSLAN, HAKAN ÖZTÜRK, AYDIN DEMİR, GÖKHAN DOK - Mühendislik Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Vol.44940 - DOI : Tamamlandı - 119M728 - 2021
2 NACİ ÇAĞLAR, AYDIN DEMİR, HAKAN ÖZTÜRK - Mühendislik Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Vol.60000 - DOI : Tamamlandı - 117M854 - 2019
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 OSMAN KIRTEL, NACİ ÇAĞLAR, CEMAL YILMAZ, GÖKHAN DOK, AYDIN DEMİR, HAKAN ÖZTÜRK - Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü - Vol.40000 - 2017 - 2019
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM/SANAT/TASARIM KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Türkiye İkincisi - DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) - 2017
MAKALELER
Experimental and numerical investigation on flexural response of reinforced rubberized concrete beams using waste tire rubber
On the earthquake-related damages of civil engineering structures within the areas impacted by Kahramanmaraş earthquakes
Effectiveness of seismic isolation in a reinforced concrete structure with soft story
Field Observations and Damage Evaluation in Reinforced Concrete Buildings After the February 6th, 2023, Kahramanmaraş–Türkiye Earthquakes
Dinamik Demiryolu Kuvvetlerinin Darbe Simülasyonlarıyla İncelenmesi
Response of nonconforming RC shear walls with smooth bars under quasi-static cyclic loading
Effects of Lead Core Heating on the Response of Isolated-Base and Fixed-Base Regular and Irregular Reinforced Concrete Structures
Sismik İzolasyonlu Yapıların Tasarımında Kullanılan Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparative modal analysis of B70 and LCR-6 type railway sleepers after repeated impact loads
Karbon-Fiber Plaka Donatılı Traverslerin, B70-Tipi Öngerilmeli Beton Traverslerle Karşılaştırmalı İncelenmesi
Comparison of new LCR and ordinary prestressed concrete railway sleepers with LUR tests
Comparison of prestressed concrete railway sleepers and new LCR concrete sleepers with experimental modal analysis
Behaviour of new LCR and ordinary prestressed concrete railway sleepers under repeated impact loads
Assessing the 3D structural behavior of RC library buildings with/without non-structural elements considering shake table tests and 3D numerical analyses
Sismik İzolatörlü Yapıların Tasarımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Investigation of Effective Bending Rigidity Considering Different Code Approaches
Parameters affecting diagonal cracking behavior of reinforced concrete deep beams
Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams
Effect of viscosity parameter on the numerical simulation of reinforced concrete deep beam behavior
Development of infinite elements for simulation of unbounded media
Determining moment-curvature relationship of reinforced concrete columns
Determining moment-curvature relationship of reinforced concrete rectangular shear walls
Sensitivity of dilation angle in numerical simulation of reinforced concrete deep beams
3D Numerical Modeling of RC Deep Beam Behavior by Nonlinear Finite Element Analysis
Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement
A simple formulation for effective flexural stiffness of circular reinforced concrete columns
A new approach to determine the moment curvature relationship of circular reinforced concrete columns
BİLDİRİLER
Sismik İzolatörlü Yapıların Tasarımına Etki Eden Faktörleri İncelenmesi
Farklı ölçeklendirme yöntemlerinin sismik izolatör davranışına etkisi
Güncel Deprem Yönetmelikleri Gereksinimlerini Sağlamayan Betonarme Kolonların Davranışının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Yumuşak kat düzensizliğinin sismik izolatörlü yapı davranışına etkisi
Korozyon Etkisine Maruz Kalmış Betonarme Kirişlerin Doğrusal Olmayan Analizi
Güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan betonarme perdelerin davranışının incelenmesi
Yüksek Yapı Dinamik Karakteristiklerinin Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi
Betonarme Yüksek Kirişlerin Kesme Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi
Betonarme Kirişlerin Etkin Eğilme Rijitliği Analizi ve Yönetmeliklerle Karşılaştırması
Effect of Effective Bending Rigidity in Pushover Analysis Considering Different Code Approaches
Betonarme kolonların etkin kesit rijitlikleri üzerine yönetmeliklerin yaklaşımları
Effect of Viscosity Parameter on the Numerical Simulation of Reinforced Concrete Deep Beam Behavior
Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Columns
Determining moment-curvature relationship of reinforced concrete rectangular shear walls
Experimental and Analytical Study to Investigate the Effect of Tension Reinforcement on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams
Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls
Betonarme kolonların akma eğriliklerinin tespiti için TBDY-2016’da verilen ampirik bağıntıların incelenmesi
Determining effective flexural stiffness of reinforced concrete shear walls and comparison
Evaluation of the empirical yield curvature equation defined in TECB-2016 for rectangular shear walls
Strengthening an existing bending frame for static tests of high load capacity
Effect of Support Conditions on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams
Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Farklı Zemin Sınıflarında Performans Degerlendirilmesi
A 3D numerical modelling of an RC deep beam by using nonlinear finite element analysis
Mesnet Sartlarının Betonarme Kısa Kirislerin Davranısına Etkisinin Deneysel ve Analitik Olarak Incelenmesi
Nonlinear analyzing of RC frame buildings subjected to earthquake
Betonarme Manto ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışlarının Deneysel Olarak İrdelenmesi
TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma
Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği
Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği
Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi
Merkezi Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Davranışının Doğrusal Olmayan Analizle İncelenmesi
Betonarme Düzlem Bir Çerçevenin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği
Betonarme Düzlem Çerçeve Elemanlarında Hareketli Yük Düzenine Göre Oluşan Kesit Tesirlerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi
Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonların Davranışlarının İncelenmesi
TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi
Betonarme Kesitlerdeki Moment Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi
Betonarme Kesitlerdeki Moment Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi
Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi
Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi
Betonarme Kesitlerde Moment Eğrilik ilişkisi için Basit Bir Formülasyon
TDY 1998 Öncesi Tasarlanmış Betonarme Binalardaki Perde Oranının Yapı Performansına Etkisi
Yumuşak Kat Düzensizliği Bulunan Betonarme Yapıların Davranışına Farklı Zeminlerin Etkisi
Yumuşak Zeminlerde Yapılan Betonarme Binaların Davranışına Yumuşak Kat Etkisi
A New Formulation For The Fundamental Period Of Reinforced Concrete Planar Shear Walls
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Çapraz donatılı betonarme kirişlerin dinamik ve statik yükler etkisinde davranışlarının incelenmesi
Güncel Deprem Yönetmelikleri Gereksinimlerini Sağlamayan Betonarme Kolonların Davranışının Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Sismik İzolatör Özelliklerine Bağlı Olarak Üst Yapıdaki Yumuşak Kat Düzensizliğinin Sismik İzolasyonlu Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisi
Darbe Testleri Ve Öz-Frekans Ölçümleri Ile Sönümleme Performansı Ve Rezonans Direnci Yüksek Milli Demiryolu Traversleri Gelistirilmesi
Güncel Deprem Yönetmelikleri Gereksinimlerini Sağlamayan Betonarme Perdelerin Davranışının İncelenmesi
Eğik Olarak Çatlamış Betonarme Yüksek Kirişlerin Kullanılabilirlik Davranışının Deneysel Ve Analitik Olarak İncelenmesi
Çarpma etkisindeki betonarme kısa kirişlerin kesme kapasitesinin artırılmasında alternatif bir yöntem olarak çapraz kesme donatısı uygulaması
Betonarme Elemanlarda Dinamik Davranışın Belirlenmesi
Betonarme Kısa Kirişlerde Kesme Dayanımının Çapraz Kesme Donatıları İle İyileştirilmesi
Kalsiyum Aluminatlı Çimentonun Isıl Dayanımı ve Monolitik Refrakter Olarak Kullanılması 104M560
ÖDÜL
Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2. si
UZMANLIK ALANLARI
Betonarme Yapılar ,Deprem ,Mühendislik Tasarımı