Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Hakan ÖZTÜRK

Faculty of Engineering

Civil Engineering

Contact

hakanozturk@sakarya.edu.tr

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Aktas, B; Cecen, F; Ozturk, H; Navdar, MB; Ozturk, IS; - Comparison of prestressed concrete railway sleepers and new LCR concrete sleepers with experimental modal analysis - ENGINEERING FAILURE ANALYSIS - Vol.131 - ISSN : 1350-6307 - DOI : 10.1016/j.engfailanal.2021.105821 - JAN 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000719318200003
2 Cecen, F; Aktas, B; Ozturk, H; Navdar, MB; Ozturk, IS; - Behaviour of new LCR and ordinary prestressed concrete railway sleepers under repeated impact loads - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.319 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2021.126151 - FEB 14 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000736979300001
3 Cecen, F; Aktas, B; Ozturk, H; Ozturk, IS; Navdar, MB; - Comparison of new LCR and ordinary prestressed concrete railway sleepers with LUR tests - CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - Vol.321 - ISSN : 0950-0618 - DOI : 10.1016/j.conbuildmat.2022.126414 - FEB 28 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000750959000002
4 Ozturk, H; Caglar, N; Demir, A; - Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams - EARTHQUAKES AND STRUCTURES - Vol.17 - pp.501 - ISSN : 2092-7614 - DOI : 10.12989/eas.2019.17.5.501 - English - Article - 2019 - WOS:000497954100006
5 Demir, A; Caglar, N; Ozturk, H; - Parameters affecting diagonal cracking behavior of reinforced concrete deep beams - ENGINEERING STRUCTURES - Vol.184 - pp.217 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2019.01.090 - English - Article - 2019 - WOS:000460709600017
6 Edip, K; Sheshov, V; Bojadjieva, J; Demir, A; Ozturk, H; - DEVELOPMENT OF INFINITE ELEMENTS FOR SIMULATION OF UNBOUNDED MEDIA - GRADEVNSKI MATERIJIALI I KONSTRUKCIJE-BUILDING MATERIALS AND STRUCTURES - Vol.61 - pp.3 - ISSN : 2217-8139 - DOI : 10.5937/GRMK1803003E - English - Article - 2018 - WOS:000447743900001
7 Demir, A; Caglar, N; Ozturk, H; Sumer, Y; - Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T-Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement - ENGINEERING STRUCTURES - Vol.120 - pp.158 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2016.04.029 - English - Article - 2016 - WOS:000378365900014
8 Caglar, N; Demir, A; Ozturk, H; Akkaya, A; - A new approach to determine the moment-curvature relationship of circular reinforced concrete columns - COMPUTERS AND CONCRETE - Vol.15 - pp.321 - ISSN : 1598-8198 - DOI : 10.12989/cac.2015.15.3.321 - English - Article - 2015 - WOS:000353194300001
9 Caglar, N; Demir, A; Ozturk, H; Akkaya, A; - A simple formulation for effective flexural stiffness of circular reinforced concrete columns - ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Vol.38 - pp.79 - ISSN : 0952-1976 - DOI : 10.1016/j.engappai.2014.10.011 - English - Article - 2015 - WOS:000348748200008
1.2-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Kemal EDIP, Vlatko SHESHOV, Julijana BOJADJIEVA, Aydin DEMIR, Hakan OZTURK - Development of infinite elements for simulation of unbounded media - Building Materials and Structures - Vol.61(3) - pp.3-13 - ISSN : 2217-8139 - 2018
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Aydin DEMIR, Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Yusuf SUMER - Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T-Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement - Engineering Structures - Vol. 120 - pp. 158-165 - ISSN : 0141-0296 - DOI : 10.1016/j.engstruct.2016.04.029 - 2016
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Demir, A., Ozturk, H., Edip, K., Stojmanovska, M., Bogdanovic, A. - Effect of viscosity parameter on the numerical simulation of reinforced concrete deep beam behavior - The Online Journal of Science and Technology - Vol.8(3) - pp.50-56 - ISSN : 2146-7390 - 2018
2 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - DETERMINING MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIP OF REINFORCED CONCRETE COLUMNS - The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM) - Vol.1-1 - pp.52-58 - ISSN : 2602-3199 - 2017
3 Demir, A., Ozturk, H., Bogdanovic, A., Stojmanovska, M., Edip, K. - Sensitivity of dilation angle in numerical simulation of reinforced concrete deep beams - Scientific Journal of Civil Engineering (SJCE) - Vol.6(1) - pp.33-37 - ISSN : 1857 - 839X - 2017
4 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls - World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering - Vol.11-(9) - pp.1182-1189 - ISSN : 1307-6892 - 2017
5 Aydin Demir, Hakan Ozturk, Gokhan Dok - 3D Numerical Modeling of RC Deep Beam Behavior by Nonlinear Finite Element Analysis - DISASTER SCIENCE AND ENGINEERING - Vol.2(1) - pp.13-18 - ISSN : 2149-7249 - 2016
1.5-DİĞER BİLİMSEL/SANATSAL DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ TAM MAKALE :
1 Hakan Öztürk Naci Çağlar Aydın Demir - Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams - Earthquakes and Structures - Vol.17(5) - pp.501 - DOI : 10.12989/eas.2019.17.5.501 - 2019
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydin Demir, Naci Çağlar - Effect of Effective Bending Rigidity in Pushover Analysis Considering Different Code Approaches - 2018
2 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir - Yüksek Yapı Dinamik Karakteristiklerinin Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi - 2018
3 Erva Tekinsav, Pınar Çanak, Gökhan Dok, Hakan Öztürk - Betonarme Kirişlerin Etkin Eğilme Rijitliği Analizi ve Yönetmeliklerle Karşılaştırması - 2018
4 Aydın Demir, Hakan Öztürk, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Aleksandra Bogdanovic - Effect of Viscosity Parameter on the Numerical Simulation of Reinforced Concrete Deep Beam Behavior - 2017
5 Cemal YILMAZ, Aydin DEMIR, Gokhan DOK, Hakan OZTURK, Naci ÇAĞLAR - STRENGTHENING AN EXISTING BENDING FRAME FOR STATIC TESTS OF HIGH LOAD CAPACITY - 2017
6 Hakan Ozturk, Aydin Demir, Kemal Edip, Marta Stojmanovska, Julijana Bojadjieva - Experimental and Analytical Study to Investigate Effect of Tension Reinforcement on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams - 2017
7 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydın Demir - Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls - 2017
8 Hakan Öztürk, Aydın. Demir, Gökhan. Dok, Hüseyin Güç - BETONARME KOLONLARIN ETKİN KESİT RİJİTLİKLERİ ÜZERİNE YÖNETMELİKLERİN YAKLAŞIMLARI - 2017
9 Aydın Demir, Gökhan Dok, Hakan Öztürk, - EVALUATION OF THE EMPIRICAL YIELD CURVATURE EQUATION DEFINED IN TECB-2016 FOR RECTANGULAR SHEAR WALLS - 2017
10 Gökhan Dok, Hakan Öztürk, Aydin Demir - DETERMINING MOMENT-CURVATURE RELATIONSHIP of REINFORCED CONCRETE COLUMNS - 2017
11 Aydın Demir, G. Dok, Hakan. Öztürk - BETONARME KOLONLARIN AKMA EĞRİLİKLERİNİN TESPİTİ İÇİN TBDY-2016’DA VERİLEN AMPİRİK BAĞINTILARIN İNCELENMESİ - 2017
12 Hakan Öztürk, Aydin Demir, Gökhan Dok - DETERMINING EFFECTIVE FLEXURAL STIFFNESS OF REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS AND COMPARISON - 2017
13 Aydin Demir; Hakan Ozturk; Gokhan Dok - A 3D numerical modelling of an RC deep beam by using nonlinear finite element analysis - 2016
14 Hakan Öztürk, Gökhan Dok, Aydın Demir, Naci Çağlar - Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Farklı Zemin Sınıflarında Performans Değerlendirilmesi - 2016
15 H. Ozturk, A. Demir, N. Caglar - Effect of support conditions on behavior of reinforced concrete short beams - 2016
16 H. Öztürk, A. Demir, N. Çağlar - Mesnet şartlarının betonarme kısa kirişlerin davranışına etkisinin deneysel ve analitik olarak incelenmesi - 2016
17 N. Çağlar; M. Aktaş; A. Demir; H. Öztürk; G. Dok - TDY 2007’de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma - 2015
18 M. Aktaş; N. Çağlar; A. Demir; H. Öztürk; G. Dok - Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi - 2015
19 Muharrem Aktaş; Naci Çağlar; Aydin Demir; Hakan Öztürk; Gökhan Dok - Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi - 2015
20 GÖKHAN DOK; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2015
21 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; - Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2015
22 NACİ ÇAĞLAR; MUHARREM AKTAŞ; AYDIN DEMİR; HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; - TDY 2007’de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma - 2015
23 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; AYDIN DEMİR; NACİ ÇAĞLAR; - Merkezi Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Davranışının Doğrusal Olmayan Analizle İncelenmesi     - 2015
24 NACİ ÇAĞLAR; HAKAN ÖZTÜRK; AYDIN DEMİR; ABDULHALİM AKKAYA; - TDY2007’ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi - 2014
25 NACİ ÇAĞLAR; ABDULHALİM AKKAYA; AYDIN DEMİR; HAKAN ÖZTÜRK; - FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME  KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ - 2014
26 HAKAN ÖZTÜRK; GÖKHAN DOK; - Betonarme Düzlem Bir Çerçevenin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi: 8 Katlı Çerçeve Örneği - 2014
27 HAKAN ÖZTÜRK; - Betonarme Düzlem Çerçeve Elemanlarında Hareketli Yük Düzenine Göre Oluşan Kesit Tesirlerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi - 2014
28 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Aydin DEMIR, Abdulhalim AKKAYA ve Murat PALA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi - June 7-9 - 2013
29 Naci CAGLAR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK, Aydın DEMİR ve Abdulhalim AKKAYA - Betonarme Kesitlerdeki Moment-Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi - June 25-27 - 2013
30 Naci CAGLAR, Hakan OZTURK, Muzaffer ELMAS, Aydin DEMIR ve Abdulhalim AKKAYA - TDY-1998 ÖNCESİ TASARLANMIŞ BETONARME BİNALARDAKİ PERDE ORANININ YAPI PERFORMANSINA ETKİSİ - December 13-15 - 2012
31 Naci CAGLAR, Abdulhalim AKKAYA, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Aydin DEMIR - YUMUŞAK KAT DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN BETONARME YAPILARIN DAVRANIŞINA FARKLI ZEMİNLERİN ETKİSİ - December 13-15 - 2012
32 Naci CAGLAR, Aydin DEMIR, Muzaffer ELMAS, Hakan OZTURK ve Abdulhalim AKKAYA - BETONARME KESİTLERDEKİ MOMENT-EĞRİLİK İLİŞKİSİ İÇİN BASİT BİR FORMÜLASYON - December 13-15 - 2012
33 Naci ÇAĞLAR, Abdulhalim AKKAYA, Murat PALA, Hakan ÖZTÜRK - YUMUŞAK ZEMİNLERDE YAPILAN BETONARME BİNALARIN DAVRANIŞINA YUMUŞAK KAT ETKİSİ - October 11-13 - 2012
34 Murat Pala, Naci Çağlar, Zehra Şule Garip, Cihan Bayram, Hakan Öztürk - A new formulation for the fundamental period of reinforced concrete planar shear walls - 2011
35 Kamuran ARI, Mehmet Aslan, Hakan ÖZTÜRK, Recep MOR - Calcium-Aluminate Cement As A Refractory Material - 2006
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 OLABİ MUHAMMED NADİR,ÇAĞLAR NACİ,ARSLAN MEHMET EMİN,ÖZTÜRK HAKAN,DEMİR AYDIN,DOK GÖKHAN - Güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan betonarme perdelerin davranışının incelenmesi - 2019
2 HAKAN ÖZTÜRK; - Endüstriyel Atıkların ve Doğal Rezervlerin Çimento Katkı Malzemesi Olarak Sürdürülebilirliğinin Araştırılması - 2012
2.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Aydın Demir, Naci Çağlar, Hakan Öztürk - Betonarme Yüksek Kirişlerin Kesme Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi - 2018
2 MEHMET HAŞİM KISA; HAKAN ÖZTÜRK; NACİ ÇAĞLAR; AYDIN DEMİR - Betonarme Manto ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışlarının Deneysel Olarak İrdelenmesi” - 2015
4.3-TÜBA VE TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE :
1 Mühendislik Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Vol.44940 - DOI : 2 - 119M728 - 2019
2 Mühendislik Bilimleri Araştırma Destek Grubu - Vol.60000 - DOI : 1 - 117M854 - 2018
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 Sakarya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü - Vol.40000 - DOI : 2 - 2017 - 2017
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Türkiye İkincisi - DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU (DASK) - 2017
MAKALELER
Investigation of Effective Bending Rigidity Considering Different Code Approaches
Effectiveness of diagonal shear reinforcement on reinforced concrete short beams
Parameters affecting diagonal cracking behavior of reinforced concrete deep beams
Effect of viscosity parameter on the numerical simulation of reinforced concrete deep beam behavior
Development of infinite elements for simulation of unbounded media
Sensitivity of dilation angle in numerical simulation of reinforced concrete deep beams
Determining moment-curvature relationship of reinforced concrete columns
Determining moment-curvature relationship of reinforced concrete rectangular shear walls
3D Numerical Modeling of RC Deep Beam Behavior by Nonlinear Finite Element Analysis
Nonlinear finite element study on the improvement of shear capacity in reinforced concrete T Section beams by an alternative diagonal shear reinforcement
A simple formulation for effective flexural stiffness of circular reinforced concrete columns
A new approach to determine the moment curvature relationship of circular reinforced concrete columns
PROJELER
Darbe Testleri Ve Öz-Frekans Ölçümleri Ile Sönümleme Performansı Ve Rezonans Direnci Yüksek Milli Demiryolu Traversleri Gelistirilmesi
Güncel Deprem Yönetmelikleri Gereksinimlerini Sağlamayan Betonarme Perdelerin Davranışının İncelenmesi
Eğik Olarak Çatlamış Betonarme Yüksek Kirişlerin Kullanılabilirlik Davranışının Deneysel Ve Analitik Olarak İncelenmesi
Betonarme Elemanlarda Dinamik Davranışın Belirlenmesi
Betonarme Kısa Kirişlerde Kesme Dayanımının Çapraz Kesme Donatıları İle İyileştirilmesi
Kalsiyum Aluminatlı Çimentonun Isıl Dayanımı ve Monolitik Refrakter Olarak Kullanılması 104M560
BİLDİRİLER
Güncel deprem yönetmelikleri gereksinimlerini sağlamayan betonarme perdelerin davranışının incelenmesi
Effect of Effective Bending Rigidity in Pushover Analysis Considering Different Code Approaches
Yüksek Yapı Dinamik Karakteristiklerinin Sarsma Tablası Deneyleri ile Belirlenmesi
Betonarme Yüksek Kirişlerin Kesme Davranışının Nümerik Olarak Modellenmesi
Betonarme Kirişlerin Etkin Eğilme Rijitliği Analizi ve Yönetmeliklerle Karşılaştırması
Effect of Viscosity Parameter on the Numerical Simulation of Reinforced Concrete Deep Beam Behavior
Experimental and Analytical Study to Investigate the Effect of Tension Reinforcement on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams
Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Rectangular Shear Walls
Betonarme kolonların akma eğriliklerinin tespiti için TBDY-2016’da verilen ampirik bağıntıların incelenmesi
Determining effective flexural stiffness of reinforced concrete shear walls and comparison
Evaluation of the empirical yield curvature equation defined in TECB-2016 for rectangular shear walls
Strengthening an existing bending frame for static tests of high load capacity
Betonarme kolonların etkin kesit rijitlikleri üzerine yönetmeliklerin yaklaşımları
Determining Moment-Curvature Relationship of Reinforced Concrete Columns
Effect of Support Conditions on Behavior of Reinforced Concrete Short Beams
Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Farklı Zemin Sınıflarında Performans Degerlendirilmesi
A 3D numerical modelling of an RC deep beam by using nonlinear finite element analysis
Mesnet Sartlarının Betonarme Kısa Kirislerin Davranısına Etkisinin Deneysel ve Analitik Olarak Incelenmesi
Nonlinear analyzing of RC frame buildings subjected to earthquake
Merkezi Çelik Çaprazlarla Güçlendirilen Betonarme Çerçevelerin Davranışının Doğrusal Olmayan Analizle İncelenmesi
Betonarme Manto ile Güçlendirilmiş Betonarme Kolonların Davranışlarının Deneysel Olarak İrdelenmesi
TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma
Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Statik İtme Analizi ile İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği
Farklı Zemin Koşullarındaki Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği
Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi
Betonarme Düzlem Bir Çerçevenin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analiz Yöntemleriyle İncelenmesi 8 Katlı Çerçeve Örneği
Betonarme Düzlem Çerçeve Elemanlarında Hareketli Yük Düzenine Göre Oluşan Kesit Tesirlerinin Genetik Algoritma ile Belirlenmesi
Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Betonarme Kolonların Davranışlarının İncelenmesi
TDY2007 ye Göre Tasarlanmış Betonarme Bir Yapının Doğrusal Elastik Olmayan Analiz Yöntemleri ile İncelenmesi
Betonarme Kesitlerdeki Moment Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi
Betonarme Kesitlerdeki Moment Eğrilik İlişkisinin Yapay Sinir Ağları ile İrdelenmesi
Betonarme Kesitlerde Moment Eğrilik ilişkisi için Basit Bir Formülasyon
TDY 1998 Öncesi Tasarlanmış Betonarme Binalardaki Perde Oranının Yapı Performansına Etkisi
Yumuşak Kat Düzensizliği Bulunan Betonarme Yapıların Davranışına Farklı Zeminlerin Etkisi
Yumuşak Zeminlerde Yapılan Betonarme Binaların Davranışına Yumuşak Kat Etkisi
A New Formulation For The Fundamental Period Of Reinforced Concrete Planar Shear Walls